Quản trị máy chủ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản trị máy chủ hosting cho khách hàng. Hiện tại, dịch vụ được triển khai trên các nền tảng Linux, Windows. Các hỗ trợ kỹ thuật được tiến hành qua 24/7.

Các vấn đề được hỗ trợ:

  • Cài đặt máy chủ mới theo yêu cầu với các phần mềm thông dụng: kèm theo dịch vụ: Domain controller, DNS, DHCP, File Server, Email Server, VPN,...., etc...

  • Cấu hình bảo mật hệ thống, chỉnh sửa các lỗi hacking hiện hành, khóa một số hàm, thư viện liên quan đến bảo mật.

  • Theo dõi các hệ thống mạng, phần cứng máy chủ

  • Sao lưu dữ liệu hàng tuần trên thiết bị chuyên dụng.

  • Giám sát hoạt động của server 24/24.

  • Cập nhật phần mềm hệ thống, đi kèm bảng điều khiển, khi có phiên bản mới

  • Liên tục tối ưu hóa hệ thống theo trạng thái sử dụng hiện tại

  • Cài đặt, cấu hình các phần mềm chuyên dụng khác, khi khách hàng có nhu cầu

  • Khắc phục sự cố: trường hợp máy chủ bị tấn công, Chung tôi xác định nguyên nhân và xây dựng lại hệ thống với bản sao lưu.