Giới thiệu về Graylog

Graylog là gì?

Graylog là một nền tảng mạnh mẽ cho phép dễ dàng quản lý nhật ký của cả dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc cùng với các ứng dụng gỡ lỗi. Graylog có một máy chủ chính, nhận dữ liệu từ các máy khách được cài đặt trên các máy chủ khác nhau và một giao diện web, trực quan hóa dữ liệu và cho phép làm việc với các bản ghi được tổng hợp bởi máy chủ chính.

Chúng tôi chủ yếu sử dụng Graylog làm kho lưu trữ nhật ký của các ứng dụng web mà chúng tôi xây dựng. Tuy nhiên, nó cũng hiệu quả khi làm việc với chuỗi thô (tức là nhật ký hệ thống): công cụ phân tích cú pháp nó thành dữ liệu có cấu trúc mà chúng ta cần. Nó cũng cho phép tìm kiếm tùy chỉnh nâng cao trong nhật ký bằng cách sử dụng các truy vấn có cấu trúc. Nói cách khác, khi được tích hợp đúng cách với một ứng dụng web, Graylog sẽ giúp các kỹ sư phân tích hành vi của hệ thống trên cơ sở hầu hết các dòng mã.

Ưu điểm của Graylog

Có một vài ưu điểm của Graylog mà chúng tôi nhận thấy cho đến nay, và đây là những điều khiến công cụ này hoàn toàn phù hợp với quy trình làm việc và phân phối của chúng tôi.

  1. Graylog là một phần mềm mã nguồn mở miễn phí.

  2. Các hành động hoặc thông báo kích hoạt của nó ngay lập tức thông báo cho chúng tôi khi có điều gì đó cần chú ý, vì vậy chúng tôi liên tục bám sát hiệu suất hệ thống.

  3. Với các dấu vết ngăn xếp lỗi nhận được từ Graylog, các kỹ sư hiểu bối cảnh của bất kỳ vấn đề nào trong mã nguồn. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và nỗ lực cho việc gỡ lỗi / xử lý sự cố và sửa lỗi.

  4. Công cụ này có cú pháp tìm kiếm mạnh mẽ, vì vậy, dễ dàng tìm thấy chính xác những gì bạn đang tìm kiếm, ngay cả khi bạn có hàng terabyte dữ liệu nhật ký. Các truy vấn tìm kiếm có thể được lưu.

  5. Graylog cung cấp chức năng lưu trữ, vì vậy mọi thứ cũ hơn 30 ngày có thể được lưu trữ trên bộ lưu trữ chậm và được nhập lại vào Graylog khi nhu cầu đó xuất hiện (ví dụ: khi nhóm phát triển cần điều tra một sự kiện nhất định trong quá khứ).

  6. Các ứng dụng Python có thể dễ dàng kết nối với Graylog vì có một thư viện bên ngoài cho việc này.

Kết luận

Kết hợp với Grafana, Graylog là một công cụ mạnh mẽ để ghi nhật ký và theo dõi trạng thái kỹ thuật của các ứng dụng web. Đối với cả môi trường không sản xuất và sản xuất, Graylog là một silo tốt cho các bản ghi. Công cụ này có GUI trực quan và cung cấp các tính năng cảnh báo, báo cáo và phân tích tùy chỉnh. Quan trọng nhất, nó mang lại hàng terabyte dữ liệu trên nhiều nguồn nhật ký và vùng địa lý. Trong những năm qua, Graylog đã chứng tỏ tính hiệu quả và thân thiện với người dùng.