Năm nguyên tắc xây dựng hệ thống quản lý nhật ký


Quản lý nhật ký không phải là một khía cạnh mới của CNTT, nhưng tầm quan trọng của nó đã tăng lên trong những năm gần đây do sự xuất hiện của Đám mây. Sự phát triển nhanh chóng của dữ liệu nhật ký do máy tạo ra trong các môi trường phức tạp, nhiều tầng và đám mây động làm tăng nhu cầu về các giải pháp cho phép tính minh bạch tốt hơn, hợp lý hóa hoạt động và hỗ trợ các phương pháp DevOps. Hệ thống quản lý nhật ký hiệu quả và hiệu quả đã trở thành yêu cầu quan trọng trong các lĩnh vực bao gồm hoạt động CNTT, bảo mật mạng và phân tích hành vi người dùng.

Các hệ thống quản lý nhật ký thành công nhanh chóng xác định và hiểu dữ liệu chính trong lượng thông tin khổng lồ, cho phép các kỹ sư DevOps, kỹ sư độ tin cậy của trang web và nhà phát triển phản hồi các sự kiện và vấn đề ngay lập tức.

Tuy nhiên, việc vận hành một hệ thống phân tích nhật ký hiệu quả không phải là không có những thách thức. Tương quan giữa các bản ghi được tạo bởi các lớp hoặc thành phần khác nhau để hiểu nguyên nhân của vấn đề và cách giải quyết vấn đề, chẳng hạn, không phải là nhiệm vụ đơn giản. Không thể thực hiện thủ công.

Trước những phức tạp như vậy, chúng tôi tạo nền tảng quản lý nhật ký đã tạo ra một quy trình giúp bạn xây dựng một hệ thống quản lý nhật ký mạnh mẽ và hiệu quả.

1. Tạo một chiến lược

Có nhiều cách phân chia các bước xây dựng chiến lược, nhưng chủ yếu được phân theo 5 bước sau đây:

Bước 1. Thiết lập mục tiêu. ...

Bước 2. Đánh giá thực trạng. ...

Bước 3. Xây dựng chiến lược. ...

Bước 4: Chuẩn bị và thực hiện kế hoạch chiến lược. ...

Bước 5: Đánh giá và kiểm soát kế hoạch.

2. Cấu trúc nhật ký của bạn

Đầu tiên: nhật ký có cấu trúc dễ đọc hơn cho cả con người và máy móc.

Thứ hai: phân tích trường hợp nhu cầu sử dụng cụ thể của bạn và đặt những câu hỏi phù hợp để bạn có thể tạo cấu trúc định dạng chính xác mà bạn cần.

Điều này sẽ cho phép dữ liệu được xử lý chính xác bởi hệ thống quản lý nhật ký của bạn và sẽ cho phép bạn khắc phục sự cố nhanh hơn.

3. Tập trung, riêng biệt và bảo mật

Việc thu thập nhật ký từ tất cả các phần khác nhau trong hệ thống của bạn vào một kho lưu trữ dữ liệu tập trung cho phép bạn thực hiện các phân tích hệ thống chéo hiệu quả. Ngoài ra, tập trung hóa cũng cung cấp cho các nhà phát triển quyền truy cập vào nhóm dữ liệu để họ có thể nhận được thông tin cần thiết để sửa lỗi hoặc giải quyết các vấn đề hỗ trợ trong mã của riêng họ và không làm gián đoạn môi trường sản xuất. Trong trường hợp vi phạm bảo mật, nhật ký có thể là nguồn thông tin quan trọng nhất và việc có một kho lưu trữ cô lập và bảo mật sẽ đảm bảo tính khả dụng của chúng.

4. Tương quan các nguồn dữ liệu

Giám sát và ghi nhật ký trên tất cả các thành phần hệ thống sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng thể về những gì đang xảy ra trong môi trường của bạn. dễ dàng hơn nhiều để xác định nguyên nhân gốc rễ của một vấn đề bằng cách nhìn vào bức tranh lớn hơn.

Ví dụ: nếu bạn nhận được cảnh báo trong thời gian thực rằng một số người dùng của bạn không thể đăng nhập, bạn có thể xem cấu hình cơ sở dữ liệu cụ thể nào đang gây ra sự cố trong hệ thống quản lý nhật ký của bạn. Khả năng hiển thị cao đối với hành vi hệ thống của bạn cũng cho phép bạn xác định các chỉ số sử dụng chính và xu hướng phát triển.

5. Xác định bối cảnh

Ghi nhật ký dữ liệu mà không xác định trước bối cảnh cụ thể sẽ chỉ khiến việc đưa ra kết luận hợp lệ trở nên khó khăn hơn. Thay vào đó, hãy sử dụng các số nhận dạng duy nhất để ghi lại các phiên của người dùng và theo dõi các tương tác của họ trở lại các yêu cầu từ cơ sở dữ liệu. Trong một ví dụ về thương mại điện tử, hãy theo dõi các hoạt động của người dùng quan trọng để tìm hiểu xem quá trình mua một sản phẩm nhất định có hoạt động chính xác hay không. Cách tiếp cận như vậy làm cho việc khắc phục sự cố hiệu quả hơn nhiều.

Kết luận

Mỗi giây đều quan trọng khi nói đến người dùng cuối đang mất kiên nhẫn trước một tính năng không hoạt động và trực tiếp dẫn đến mất doanh thu trực tuyến. Bạn phải có khả năng xác định vấn đề, chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ và sau đó giải quyết tất cả vấn đề trong một khoảng thời gian rất ngắn. điều kiện tiên quyết để thành công trong hoạt động. Nếu được lập kế hoạch và thực hiện một cách hiệu quả, hệ thống quản lý nhật ký sẽ cho phép thu thập thông tin có giá trị để cung cấp thông tin cho các quyết định và hành động quan trọng của bạn.