Zabbix - Giám sát thiết bị mạng thông qua SNMP

Hình 01

Khi nhắc tới các thiết bị network hẳn ai cũng biết tới Cisco. Thiết bị network trong hệ thống mạng là một phần vô cùng quan trọng, giúp định tuyến, chuyển mạch truyền dữ liệu trên mạng internet. Việc giám sát các thông số network như trạng thái up/down, bandwith traffic…là công việc bắt buộc của các kỹ sư hệ thống.

Tất cả các thiết bị mạng của Cisco đề hỗ trợ giao thức SNMP cho phép các công cụ monitor kết nối để giám sát. Zabbix là một công cụ truyền thống nhưng được sử dụng để giám sát switch cisco rất tốt, đáp ứng được nhu cầu cảu người quản trị. Dưới đây là các bước cơ bản hướng dẫn bạn giám sát switch cisco bằng zabbix

1. Mô hình triển khai

(Xem hình 01)

2. Cấu hình SNMP trên switch cisco

  • Truy cập cấu hình switch cisco -> vào mode config

  • Cấu hình SNMP

+ Khai báo chuỗi SNMP tùy ý (ở đây khai báo là public). Chuỗi này có thể hiểu là key để kết nối giữa switch cisco và zabbix server

snmp-server community public ro

+ Enable SNMP

snmp-server enable traps snmp

+ Khai báo thông tin về switch (mô tả tùy ý về contact, location switch)

snmp-server contact "NHA"

snmp-server location "NHA"

+ Khai báo thông tin zabbix server (IP của zabbix server, public là chuỗi SNMP đã khai báo ở trên)

snmp-server host 172.16.4.180 version 2c public udp-port 162

+ Lưu lại cấu hình trên switch và kiểm tra thông tin đã cấu hình

show snmp

3. Thiết lập trên zabbix server

  • Có thể sử dụng lệnh để kiểm tra các thông tin thu thập được từ switch trên zabbix server

yum install net-snmp net-snmp-utils -y

snmpwalk -v2c -c public 172.16.10.3

  • Add host server Dell trên zabbix server

+ Login zabbix server

+ Add host switch cisco

Click Configuration -> Hosts -> Create host

+ Nhập các thông tin của switch để add host tại tab “Host

+ Lựa chọn template tại tab “Tempaltes

+ Tại tabs “Macros” nhập theo cú pháp: {$SNMP_COMMUNITY} => public (public là snmp community đã cấu hình trên switch ở phần 2).

+ Add host thành công

  • Sau khi add host thành công tùy thuộc vào time interval của tempalte mà metric sẽ được zabbix server thu thập